Disaini projekt

Selles jaotises püüdsin ma selgelt välja tuua tööde järjekorra disain-projekti (tervikpaketi) loomise juures.

Disain-projekt koosneb järgmistest osadest:

  • planeerimislahendused;
  • eskiisprojekt;
  • töödokumentatsiooni pakett.

Interjööri disain-projekti loomiseks alustan tööd tutvumisest. Tutvumisest Teiega ja objektiga. Vestlustest ja aruteludest Teie soovidega seoses ruumide tehniliste andmete osas. Teen Teile ettepaneku täita ankeet. Vastates ankeedi küsimustele võite võimalikult täpselt formuleerida oma soovid objekti suhtes, täpsustate soovitud ruumide ja abiruumide arvu, pere koosseisu, soovitud interjööri stiili (oma sõnadega, võib ka fotode näitel ajakirjadest), eelseisva remondi eelarve parameetrid jne. Mida täpsemalt oma soove kirjeldate, seda rohkem eelinfot ma saan, seda kiiremini ja kergemini jõuame Teile täielikult sobiva variandi juurde. Meie tutvumise, suhtlemise ja ankeedi täitmise tulemuseks on disain-projekti tehnilise ülesande koostamine. Tehniline ülesanne – see on Teiega sõlmitava Lepingu lahutamatu ja oluline osa.

Vastavalt Koostöölepingule ehitatakse üles töö projekt. See sätestab minu ja Teie õigused, kohustused ja muud olulised koostöötingimused. Leping määrab projekti koosseisu – selleks võivad olla projekti planeerimislahendused, eskiisprojekt, visualiseerimine, joonised või terviklik disain-projekti pakett, mis sisaldab endas kõiki ülaltoodud teenuseid.

Pärast Lepingu allkirjastamist alustan ma disain-projekti loomise esimese etapiga – Teie interjööri planeerimislahendusega. Töö selles etapis võtab 100 ruutmeetri suuruse korteri puhul  keskmiselt umbes kaks nädalat. Järgmine etapp on eskiisprojekt.

Selle kallal töötamine võtab rohkem aega ja võib kesta üks kuni kaks kuud, olenevalt objekti pindalast ja projekti keerukusest. Pärast teise etapi dokumentatsiooni kinnitamist jätkan ma järgmise etapiga – töödokumentatsiooni paketi ehk teisisõnu ehitusjooniste koostamisega. See etapp kestab umbes kaks nädalat. Pärast seda prinditakse kogu objekti dokumentatsioon ja allkirjastatakse minu ja Teie poolt.

Lepingus täpsustatakse ka projekti eest tasumise kord. Tavaliselt jagatakse see ka mitmeks etapiks, et tagada garantiid mõlemale poolele – nii mulle kui Teile. Peale Lepingu allkirjastamist teete Te ettemaksu esimese etapi eest – kogu summa projekti planeerimise otsuste eest. Teine ja järgnevad maksed tehakse pärast iga järgmise etapi dokumentide koostamist ja kinnitamist. Ma annan valmis dokumentatsiooni Teile üle ja Teie maksate minu töö eest sellel etapil. Sellisel viisil on kaitstud mõlemad pooled – mina saan konkreetse töö eest palka, Teie – maksate raha ja saate konkreetsed dokumendid.

Järgmisena, kui meie Leping Teiega seda ette näeb, koostan Teile spetsifikatsioonid viimistlusmaterjalide, mööbli, elektriseadmete, lampide jms kohta.

Niipea kui objektil ehitustööd algavad, hakkan teostama autori järelevalvet ehitamise ja viimistluse üle.

Pärast kõikide tööde lõpetamist ja puhast viimistlust, on aeg komplekteerida Teie interjöör mööbli ja pinnakaunistuse elementidega. Seda teenust saate Te samuti minult tellida.