Autori järelevalve

Selleks, et kõik tööd saaksid tehtud selgelt vastavalt disaineri ideedele, teostatakse autori järelevalvet. See teenus kujutab endast kontrolli ehitustööde teostamise ja nende vastavuse üle, väljatöötatud projekti arvestades. Ehitustööde käigus võib tekkida vajadus ühtede või teiste muudatuste tegemiseks projektis. Sellisel juhul on väga oluline projekti operatiivne korrigeerimine ilma üldist kontseptsiooni rikkumata. Selleks teostan ma väljasõite objektile. Väljasõitude arv ja sagedus on sätestatud Lepingus. Tavaliselt tehakse selliseid väljasõite üks kord nädalas, kogu ehitus- ja viimistlustööde teostamine aja jooksul.

Kuidas see toimub. Objekti külastuste käigus mõõdan ma üle kõik püstitatavad vaheseinad (mõõtmed, vertikaalsus, horisontaalsus jne). Kontrollin pistikupesade ja lülitite õiget asukohta, sanitaartehniliste seadmete väljaviike, lampide alla tulevate juhtmete asukohti ja palju muud. Fikseerin kõik oma märkmed ja teen pilte. Tingimata tutvustan märkustega Teid ja töödejuhatajat. Autori järelevalve, kuigi seda nimetatakse järelevalveks, omab tihti eesmärki selgitada, õpetada ja aidata mõne keeruka töö tegemisel. Püüan üksikasjalikult selgitada eriti tähtsate tööde järjekorda ja kulgu, mitte ainult jooniseid töölistele üle anda. Näiteks sõidan tingimata objektile alati siis, kui algavad plaatimistööd. Koos viimistlejate brigaadiga loeme jooniseid ja arutame plaatide ladumise järjekorda. Pean oluliseks olla kohal kõrvaliste firmade poolt sisustusdetailide või mööbli paigaldamise või kokkupanemise ajal.

Tõenäoliselt pole mõtet üles loetleda kõiki ehitus-ja viimistlustöid, mis tehakse autori järelevalve käigus. Oluline on teada, et see on väga kasulik teenus, mis aitab vältida paljusid konfliktsituatsioone, ümbertegemisi, säästes seeläbi Teie aega ja raha.